Rezervirajte svoj termin

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne strani »www.klinikaprimadent.si« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran »www.klinikaprimadent.si« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev uporabnikom.

Upravlja jo podjetje Klinika Primadent d.o.o., Spodnje Škofije 147, 6281 Škofije, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.klinikaprimadent.si«, v nadaljevanju uporabnik.

Z obiskom spletne strani in oddajo kontaktnega obrazca uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.klinikaprimadent.si« ter se z njimi v celoti strinja.

 

PODATKI O PONUDNIKU

Klinika Primadent d.o.o.
Spodnje Škofije 147
6281 Škofije

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

  • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)
  • Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)
  • Bistvene značilnosti storitev

 

CENA

Ponudnik prodaja svoje storitve po cenah, ki so navedene na spletni strani, so jasno in nedvoumno prikazane. Navedene cene so v evrih in vključujejo DDV. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan sklenitve pogodbe.

 

VARNOST SPLETNE STRANI

Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.klinikaprimadent.si«.